SORUMLULUK   YENİLİK   OYUNCAĞIN GÜCÜ

Çocuklara karşı sorumluluğumuz

Tüm çocukların eğlenceli, yaratıcı ve ilgi çekici oyun deneyimleri vardır. Oyun çok önemlidir çünkü çocuklar oynadıklarında öğrenirler. Oyun deneyimleri sağlayıcısı olarak davranışlarımızın ve eylemlerimizin tüm çocuklara, topluma ve çevreye karşı sorumlu olmalarını sağlamalıyız. Müşterilerimizin bize duyduğu güveni kazanmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz ve her zaman çocukların gözünde en iyi olmak için çalışıyor ve onlardan ilham alıyoruz.

Çocuklar için inovasyon:

Çocuklara sorumluluk sahibi olmalarını öğretmenin dışında çocukların öğrenme deneyimlerini gözlemleyerek bu yolda çocuklara ilham vermeyi ve ürün güvenliği konusunda küresel bir fark yaratmada aktif bir rol oynamayı hedefliyoruz.

 

Çevresel liderlik:

Toplum üzerinde olumlu etki yaratmak istiyoruz ve bu tutkunun önemli bir kısmı çevresel etkimizi azaltmaktır. Enerji verimliliğimizi iyileştirerek ve emisyonlarımızı azaltarak iklim değişikliğini ele almak istiyoruz ve kaynakları sorumlu bir şekilde planlamak, kullanmak ve atık yönetimimizi geliştirmek istiyoruz. Bu, kaynakları ve materyalleri rejenere edildiklerinden daha hızlı tüketmememizi sağlamaktır, böylece gelecek kuşaklar, neslimizin erişebileceği aynı kaynak ve materyal çeşitliliğinden de yararlanabilir.

 

İtinalı, etik ve şeffaf:

Günlük çalışmalarımızda, çalışanlarımızın refahını ve güvenliğini teşvik etmek ve korumak için elimizden gelen her şeyi yaparken, insan ve iş haklarına saygı ile en yüksek etik iş standartları ve iş uygulamalarını desteklemeye gayret gösteriyoruz. Kısa vadeli kâr uğruna değerlerimizi veya amacımızı asla feda etmeyeceğiz.

Not: Edindiğimiz sorumluluk bilincine rağmen eksik, hatalı veya atladığımız bir konu varsa lütfen bize düşüncenizi açıklayan bir e-posta gönderin.

E-Posta Gönder

Yayın tarihi ve saati: 08.11.2018 – 09:53